top of page
Democratit_Flach3.png

המועמדים.ות

אבי עופר

מענית

הדמוקרטית תוביל את התחדשות הדמוקרטיה בישראל, את השותפות היהודית-ערבית השוויונית ואת המנהיגות הנשית. פעלתי לשם כך כיו"ר המזכירות ואמשיך לעשות זאת בכנסת, לצד דמויות ציבוריות שאני פועל לגייסן אלינו.

אבשלום אליצור

זבדיאל

דמוקרטיה מלאה, שוויונית ושומרת-חוק בתוכה, שוחרת שלום כלפי שכנותיה ומחויבת לעתיד האנושות כולה

אורלי רפמן

קרית טבעון

רק שוויון אמיתי ומוחלט בין כל האזרחים במדינה הוא דמוקרטי והוא המפתח לחיים משותפים תקינים וראויים. שיוויון יוביל גם לסיום הכיבוש שבלעדיו לא נגיע לעולם לחיים רגועים והתפתחות בריאה.

שאוקי שנאן

חורפיש

דמוקרטיה מלאה ללא הבדל בדת או גזע. מדינה לכל תושביה בחובות ובזכויות. זכות מנימלית לאזרח: בית ע"מ להקים בית חם עם אשה וילדים לתפאירת מדינת ישראל בכבוד.
שתי מדינות לשני עמים עם חופש פולח לשני העמים בירושלים,

עיאד נסאר-שימה

רמלה

אני עיאד נסאר-שימה, עם קריירה עניפה בתפקידים רבים במערכת החינוך במשך 33 שנים: כמנהלת בתי"ס, מדריכה ומרצה ארצית למתמטיקה ולמיומנויות חברתיות, מגשרת, מינטורית, מדריכה ארצית לנהיגה מונעת מתוך עקרון שמירה על קדושת חיי האדם ומניעת תאונות דרכים , ומיגור העצב והיגון במשפחות ובכלל.

bottom of page