top of page

אבנר פרידמן

חזון
אבנר פרידמן
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
אני רואה מדינת ישראל של כל תושביה. אני רואה מדינה שמושתת על מודעות לאחר ולשונה. אני רואה מדינה בה שחיתות נרפדת ללא רחמים ויש תכנון רחוק טווח לעתיד טוב יותר. אני רואה מדינה של ישראלים דבר ראשון ואחר כך חלוקה ליהודים ערבים דתיים חילוניים וכיוב. אני רואה מדינת רווחה שעוזרת לחלש ונזקק באמת. לגר לאלמנה וליתום. אני רואה מדינה שבה משיחיות וקיצוניות דתית לא לוקחת חלק בתכנית הלימודים ועל הפצת פייק ניוז והסתה יש עונשים כבדים בחוק.
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page