אבנר פרידמן

נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
אני רואה מדינת ישראל של כל תושביה. אני רואה מדינה שמושתת על מודעות לאחר ולשונה. אני רואה מדינה בה שחיתות נרפדת ללא רחמים ויש תכנון רחוק טווח לעתיד טוב יותר. אני רואה מדינה של ישראלים דבר ראשון ואחר כך חלוקה ליהודים ערבים דתיים חילוניים וכיוב. אני רואה מדינת רווחה שעוזרת לחלש ונזקק באמת. לגר לאלמנה וליתום. אני רואה מדינה שבה משיחיות וקיצוניות דתית לא לוקחת חלק בתכנית הלימודים ועל הפצת פייק ניוז והסתה יש עונשים כבדים בחוק.

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png