אבנר עמרי

מדינתנו היקרה מונהגת על ידי מנהיגים שרואים את עצמם מורמים מהעם ושאנחנו צריכים לשרת אותם, בלי קשר לשיוך מפלגתי.
מפא"י שלטה במדינה בעזרת ארגוני עובדים גדולים והיום הליכוד עושה את זה בצורה משוכללת וטובה יותר.
לא משנה מי ייבחר לראשות הממשלה, כמו כל ראשי הממשלה הוא מונהג על-ידי אגו ואינטרסים אישיים שמטרתו להיבחר שוב.
יש דרך אחת לצאת מהפלונטר והיא שינוי שיטת הממשל.
בסגר הראשון הקמתי קבוצת פייסבוק שנקראית "לב אחד ורוח חדשה" שמטרתה היתה לפעול לשינוי שיטת הממשל, ואז קמו המחאות ונדחקנו לפינה כי זה לא היה באג'נדה שלנו להפגין, אלא להתארגן עם תכנית חלופית לשינוי שיטת הממשל ופני החברה הישראלית.
לדעתי אנחנו צריכים לתמוך מבחוץ בכל מועמד שיקים ממשלה בתנאי שישנה את שיטת הממשל.
חברי הכנסת שלנו לא יהיו שרים.
מועמדי המפלגה חייבים להיות ישרים במאה אחוז.
נושאים שקרובים ללבי

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png