איילת (איולה) הוכהויזר

ייצוג הדור הצעיר- להבטיח עתיד כלכלי ובמיוחד לעצמאיים, מעורבות צעירה בכנסת ובפרט נשים. קבלת האחר, צמצום הפער והריחוק החברתי. קידום שיטה חדשה.
חוץ מזה

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png