top of page

גילה לבני זמיר

חיפאית מלידה, עמיתה בתכנית מנדל למנהיגות חברתית. פעילה חברתית וסביבתית בחיפה ממייסדות המאבק נגד המפעלים המזהמים במפרץ חיפה.

אמא לשלושה וסבתא לשתיים. יועצת תקשורת ומקדמת מדיניות.

חיפה, מפרץ חיפה והצפון בכללותו מוזנחים קשות על ידי ממשלת ישראל מזה שנים. כלפי חיפה והמפרץ ננקטת מזה שנים מדיניות הרואה בתושבים סחורה נחותת ערך מול המפעלים המתקיימים במפרץ.
בעלי המפעלים והסחורה הפטרוכימית מקבלים עדיפות מפנקת ממשלת ישראל, למרות אינספור דיווחים על מפגעי זיהום קשים והקשר בין הזיהום למחלות קשות ומוות ממחלות אופייניות לאזור ונמצאות בו באחוזים גבוהים. הפגיעה והאובדן האנושי הוא גבוה והפגיגעה באזור כראוי למגורים הולך ומעמיק. זה משפיע על יכולת פיתוחו של המטרופולין המרהיב של חיפה והצפון לאפיקי התפתחות ראויים לנתוניו המדהימים.

עושה רושם שממשלות ישראל מזה שנים אינן סופרות את המטרופולין הצפוני כראוי להשקעה ברווחת בני האדם החיים במקום. העידוד להגירה למקום מציג בתים צמודי קרקע אולם בפועל מצב הבריאות, התעסוקה, תרבות וחינוך, ביטחון, סביבה והשקעות ממשלה -הינם בנחיתות גדולה מול שאר חלקי הארץ.

למרות שבכנסת יש נציגים מהאזור, אף אחד אינו נלחם ומקדם את האינטרסים של מטרופולין וחבל ארץ עצום וחשוב זה.
לשם כך אני רוצה להגיע לכנסת.
חזון
גילה לבני זמיר
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
למרות שבכנסת יש נציגים מחיפה והצפון, אף אחד אינו נלחם ומקדם את האינטרסים של מטרופולין וחבל ארץ עצום וחשוב זה.\nשני עקרונות לנגד עיני:\n- קידום כולל של חיפה והצפון, פינוי המפעלים המזהמים מאזור המפרץ , טיהור ושיקום המקום במקביל לתכנון בר קיימא של מגוון השימושים והתעסוקה, תוך שת"פ עם כלל הרשויות בצפון.\n- קידום האוריינות הדמוקרטית: ריפוי הנזק התודעתי שנגרם לדמוקרטיה ולפוליטיקה במערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כדי לקדם את העתודה המנהיגותית הפוליטית בדורות הבאים.\n\nחיזוקה של חיפה קריטי לקידום המטרופולין הצפוני בכללותו. הצפון מוזנח מזה שנים במדדים של: בריאות, תעסוקה, תרבות והשקעות ממשלה. חיפה הושכחה מתפיסת קובעי המדיניות כעיר לא.נשים והפכה מרכז לתשתיות פטרוכימיות. התושבים אינם נספרים בה. בחיפה והצפון יש גם ייצוג מדהים של חיים משותפים בין ערבים ויהודים ושאר קבוצות מיעוטים.\n\nבמידה ואבחר לכנסת, אני רוצה לשים את הפוקוס על חיפה והצפון ולפעול כדי להביא לתכנון שפוי וחשיבה מחודשת הרואה את האזור עבור האנשים שחיים כאן, שגשוג כלכלי המבוסס על תעשיות נקיות וטיפוח המעמד היצירתי.\nכמו כן אני מתכוונת לפעול למען קידום אוריינות דמוקרטית ותיקון הנזק המנטלי הקשה שנוצר כאן בשנים האחרונות. גישור ואיחוי השסעים בחברה ותמיכה בקידום פיתרון סיום הסכסוך והכיבוש באופן הדדי ומכבד.\n\n\nבכוונתי ליצור לובי חיפאי וצפוני בכנסת אשר יקדם את מגוון האינטרסים של האזור: את התכנית לפינוי המפעלים המזהמים,\nקידום תכנית לשיקום ויצירת סביבה ברת קיימא, תכנית לטווח רחוק של שיקום המרחב והקמת מקומות תעסוקה לאוכלוסיות שהועסקו באזור זה ולאוכלוסיות מהמרחב הצפוני בכלל. לקדם את חשיבות הצפון בסדר היום הממשלתי בתחום הרפואה, תרבות, תעסוקה והשקעות ממשלה.\nחיפה אשר נזנחה והפכה כלי משחק ציני של הון ושלטון, חייבת להיות בירת הצפון בכל היבט בשילוב כוחות עם כל הרשויות הצפוניות, בלכידות גורל ובראייה אופטימית.\n\n- הדמוקרטיה וההבנה מהי פוליטיקה ודמוקרטיה, נפגעו אנושות בשנים שבהן בממשלת ישראל נרמסו כל ערך והגינות שאמורים להתקיים במציאות הצינית של הפוליטיקה. זה הרחיק את הכוחות הטובים מהרצון לעסוק בתחום ועודד כניסת ייצוגים של אנשים שכל רצונם הוא כוח כסף וכבוד.\nאת הנזק הקשה צריך לתקן. לעודד כוחות טובים מכל הקשת הרעיונית והפוליטית, להיכנס לפוליטיקה ולעבוד באופן הגון ומחובר לערכים אמיתיים. את התהליך יש להפנים בתוך מערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, בשיח הציבורי והפוליטי.\nאחד הדברים הדחופים שארצה לקדם זו הפרדת הדת מהפוליטיקה ומהמדינה. ניתוק הסימביוטיות העסקנית-חרדית-דתית, אשר פגעה ביהדות בציניות ובניהול אינטרסים צר והפכה את הדת לקרדום לחפור בו.\n\nתיקון חברתי למען הדורות הבאים: \nבתקופת לימודי כעמיתה במרכז מנדל, אני מקדמת מיזם יחד עם הצוות והמנטרים המלווים אותי: מרכז לתיעוד, מחקר, לימוד ותמיכה באוריינות דמוקרטית, הנחייה וליווי של אקטיביזם אזרחי למען שינוי מציאות חברתי ברוח זו.\nהמרכז יהווה גם בית קהילות של עמותות וארגונים שעניינם קידום נושאים חברתיים התומכים בדמוקרטיה והעצמת האזרח. המרכז יהיה בואדי סאליב בחיפה ויקרא על שם המרד בואדי סאליב. התהליך כבר ברישום כחל"צ ולקראת קמפיין לגיוס משאבים.\n\nבחזוני, מרכז זה יהיה תיקון חברתי מקיף וימצב את חיפה כמקום בו התקיים המרד ההסטורי שעדיין מצוי בנו כפצע שותת דם אבל חיפה תהיה גם המקום המייצג ומייצא את התיקון שצריך להיעשות בין כלל הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית למען עתיד טוב במדינת ישראל הדמוקרטית.\n\n
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page