חנאן אלסאנע

בחזון שלי בית אחד לכולנו, בו לכל אזרח מקום לחיות בכבוד בחירות, בשלווה, בשותפות, בשוויון. בית מאמין שלנשים יש בעלות על החלטותיהן האישיות.
קצת עלי
חנאן אלסאנע, פמיניסטית ,פעילה חברתית פוליטית בחברה הערבית בכלל ובחברה הבדואית בפרט , בוגרת תואר ראשון במזרח תיכון ותקשורת מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, בוגרת תואר ראשון במשפטים מהקריה האקדמית אונו. בוגרת תואר שני במשפטים.
חנאן אלסאנע, אחת המנהיגות הפעילות ביותר בחברה הערבית הבדואית, הייתה הנציגה הראשונה של הנגב בוועדת CEDAW - הוועדה למניעת אפליה מגדרית של האו"ם UN. לפני שנים, עבדה חנאן בכפרים הלא מוכרים בנגב, כמנהלת החינוך ופיתוח החברה בעמותת סידרה. באמצעות הפרויקטים שלה השתתפו למעלה מ -3,000 נשים בדואיות בקורסים לחינוך מבוגרות, מנהיגות וזכויות, ועם כ 500 נשים במישור ההעצמה הכלכלית , נשים שחוללו שינוי בחברה .

המשפט המייצג את חנאן: "אני לא מקווה אני מייצרת את התקווה".
חוץ מזה

© כל הזכויות שמורות לדמוקרטית 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
כתובת: נטף 33, נטף

מען למכתבים: דמוקרטית - ת.ד 33, נטף 90804

מען למכתבים אלקטרוניים:   info@democratit.org.il

להסרת התפקדות:   info+book@democratit.org.il

 האתר פונה בלשון נשים וגברים בשביל להתחשב בכולם
web.png