top of page

יהונתן קלינגר

אני יהונתן קלינגר. עורך דין שעובד בתחום המידע והגנת הפרטיות. בחמש עשרה השנים האחרונות ליוויתי תהליכי חקיקה שנועדו להגן על חופש הביטוי והיצירה בכנסת, ניהלתי את הקמפיין כנגד חוק הצנזורה באינטרנט, רצתי נגד המאגר הביומטרי עד בית המשפט העליון.
אני כאן כדי לחזק רשימה של מועמדות מדהימות, ולהגיד שאני תומך.
חזון
יהונתן קלינגר
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page