חדשות הדמוקטית

פרוטוקול מזכירות 7.5.2021

פרוטוקול ישיבת מזכירות 7.5.21 משתתפים: רות, גאדיר, ברק, אבי, אודי, ירון, זיקה סדר יום: · עדכון בחירות למזכירות. עדכונים: · מוכנים לבחירות...